Všechny uvedené ceny jsou "od...", to znamená, že uvedená částka je minimální a může se navýšit

z důvodů nepředvídatelných okolnosti (pokročilé stádium onemocnění, vrozené vady, nesnášenlivost anestetik, věk pacienta atd.), které mohou zákrok zkomplikovat.


Služby a ceník


vakcinace - domácí - roční (pes, kočka) – úkon na vyžádanou návštěvu (bez vakcíny)

900,-

vakcinace - králík půlroční a roční (bez vakcíny)

400,-

Revakcinace

450,-

Herpesvírus - 1. aplikácia biopreparátu (s vyštřením/konzultáciou a aplikáciou s.c.) – Eurican Herpes inj. /1 dávka

2800,-

Herpesvírus - 2. aplikácia biopreparátu - revakcinácia (s vyštrením/konzultáciou a aplikáciou s.c.) - Eurican Herpes inj. /1 dávka

2300,-

vakcinace vzteklina - trojroční účinek (komplet s očkovací látkou Nobivac R)

1500,-

čištění uší - toaleta kůže a/nebo zvukovodů

400,-

klinické vyšetření - ordinace (odborná práce lékaře/a personálu a čas strávený s pacientem a klientem)

450,-

klinické vyšetření - odborná práce lékaře /a personálu - podrobná diagnostika (anamnéza, klinické vyš, diff. dgn, plán diagnostiky, plán terapie, administrativa)

650,-

klinické vyšetření - rozšířené - práce lékaře (a personálu) a čas strávený pacientem a klientem

950,-

klinické vyšetření sanitka/domácím prostředí - rozšířené (práce lékaře /a personálu/ a čas strávený pacientem a klientem)

950,-

klinické vyšetření - akutní režim

1200,-

injekce - im., s.c., per os nebo jinak

90,-

injekce - i.v.

200,-

odčervení /podání léku

90,-

odběr krve/vzorku (včetně manipulace a zpracování vzorky)

500,-

Laboratorní vyšetření trusu

400,-

klíště ex

200,-

toaleta kožných adnex

400,-

Klinické vyšetření exoti

300,-

čipování (aplikace mikročipu) + mikročip

1500,-

dráp zalomený - stržení + převaz

400,-

převaz - menší rozsah

(úkon bez zdravot.materiálu)

350,-

převaz - větší rozsah

(úkon bez zdravot.materiálu)

500,-

krácení drápků

350,-

anální žlázy - evakuace

350,-

kontrola glykémie - in-house glukometer 1x

300,-

moč - biochémie instantní

400,-

toaleta rány + ranový debridgement

450,-

stehy ex

300,-

kanylace + kanyla i.v. (1 katéter)

350,-

infuze podkožní (včetně roztoku)

400,-

ošetření a úprava srsti a kožních adnex (bez analgosedace či anestezie

1000,-

ošetření a úprava srsti a kožních adnex v anagosedaci /celk.anestezii (kadeřnické úkony, léčiva, anestezie + monitoring, zdravot. mat)

3500,-

aplikace léčiva (spot-on, jinak....)

50,-

odběr cytologických vzorků - tenkojehelná aspirace tkáně /1 místo + spracování, expedice vzorků a konzutace výsledků - bez poplatku LABORATOŘ

500,-

sonografické vyšetření

900,-

sonografické vyšetření - kontrolní

350,-

otitis externa - diagnostika a terapie (klinická činnosť, toaleta zvukovodov, materiál bez liečiv)

550,-

analgosedace

450,-

anestezie lokální

500,-

stomatologická konzultace

100,-

dermatologicko/alergologická konzultace - prodloužená

700,-

extrakce zubu jednoduchá /1zub

300,-

stomatologické ošetření zubú, dásní a parodontu (práce lékaře /a personálu)

Od 4000,-

stomatologie - zubní extrakce složitá /1 zub

550,-

stomatologické ošetření (manuálne, zubní ultrazvuk - úkony včetně anestezie, zdravot.materiálu a léčiv daného dne - bez extrakcí

6000,-

stomatologické ošetření komplikované (se stomatochirurgií)

Od 8000,-

OVHE fena komplet (klin.vyšetření, kanylace, premedikace, intubace, vedení celkové anestezie, operační výkon, asistence personálu, pooperační péče, chirurg. a zdravot. materiál, léky v den zákroku)

10000,-

OVHE/sterilizace kočka komplet (klinické vyšetření, celková anestezie, operační výkon/asistence, pooperační péče, léčiva v den zákroku)

3000,-

Kastrace pes (klinické pred-anestetické vyš, přípravana na zákrok, celková anestezie, chirurgický úkon, zdr. materiál a léčiva v den zákroku)

5500,-

Kastrace kocour (celková anestezie, operační zákrok, zdravotnícky materiál a léčiva v den zákroku)

1500,-

mastektomia - parciálna/totálna ( anestézia, operačný výkon, chir. materiál, medikamenty daného dňa, pooperačná starostlivosť)

7500,-

trauma - ranové ošetrenie v celk. anestézii - menší rozsah (anestézia, úkon, zdravot.materiál)

1500,-

trauma - ranové ošetrenie v celk. anestézii - stredný rozsah (anestézia, úkon, zdravot.materiál)

3000,-

trauma - všetok rozsah (príjem pacienta, triage, posúdenie závažnosti a priorizácia postupov a úkonov, prvotné klinické vyšetrenie a ošetrenie pacienta; +/- zavedenie kanyly, podanie prvotných medikamentov; zdravot

5000,-

vedení porodu (úkon bez jiných úkonú, léčiv a materiálu)

3000,-

biopsia tkaniva + bioptická jehla /všetky veľkosti + manipulácia so vzorku a zdravot.materiál

300,-

chirurgické ošetření rány - menší rozsah - v celk. anestézii (celkové klinické vyšetření, úkon anestézie, chirurgické výkony - příprava a toaleta ran, ranový debridgement/kyretáž, reštitúcia a rekonštitúcia tkanív, proplach a dezinfekce ran, +- založ

4500,-

chirurgické ošetření rány - velký rozsah - v celk. anestézii (celkové klinické vyšetření, úkon anestézie, chirurgické výkony - příprava a toaleta ran, ranový debridgement/kyretáž, reštitúcia a rekonštitúcia tkanív, proplach a dezinfekce ran, +- založ

7000,-

toaleta rany post-operačná

300,-

chirurgická kontrola s invazívnym ošetrením (klin. vyš. kontrolné, +- anestézia, kompletné ranové ošetrenie, zdrav. mat

3500,-

chirurgické ošetření rány - bez anestezie - větší rozsah (kontrolní klinické vyšetření, chirurgický úkon, zdravotnický materiál základní)

1000,-

chirurgické odstránenie novotvaru - malý rozsah (op-príprava, celk. anestézia, úkon, anestetiká, zdravot. materiál v deń zákroku)

2000,-

chirurgické odstránenie novotvaru (op-príprava, celk. anestézia, úkon, anestetiká, zdravot. materiál v deń zákroku)

5000,-

pyometra - chirurgické řešení komplet (klinické vyšetrenie, sonografia, chirurgické riešenie komplet (príprava na zákrok, premedikácia, celk. anestézia, operačný zákrok, pooperačná péče bezprostredná, materiál a anestetiká v deň zákroku BEZ hospitalizácie)

15000,-

premedikácia, celk. anestézia, operačný zákrok, pooperačná péče bezprostredná, materiál a anestetiká v deň zákroku BEZ hospitalizácie)

12000,-

chirurgické odstránenie novotvaru - veľký rozsah (op-príprava, celk. anestézia, úkon, anestetiká, zdravot. materiál v deń zákroku)

8000,-

minoritná chirurgia v celkovej anestézii/analgosedácii (klinické vyštrenie, narkóza, chir. úkon)

2500,-

chirurgická kontrola v celk. anestézii - minoritná (klin. vyš, anestézia, práca s ranou komplet, zdravot. materiál)

3500,-

infuzní terapie (aplikace infuzních roztokú, lékařská péče, monitoring, inf. materiál)

1000,-

anestezie celková (vedení, monitoring)

500,-

parciální resekce zvukovodu /1 ušnice

2500,-

extirpace gravidní dělohy KOMPLET BEZ DOPRAVY (klinické vyšetření, celková anestezie, chirurgický úkon/zákrok, asistence, pooperační péče, anestetika, léčiva v den zákroku, zdravotnický materiál)

6000,-

amputácia ocasu/extremity (včetně celkové anestezie)

5000,-

Císařský řez (předpříprava pacienta a zákroku; vlastní zákrok včetně celk. anestezie; zdravot. materiál, léčiva toho dne; reanimace štěňat)

15000,-

hospitalizace - do 6 hodin (umístění v hospitalizačním boxu, opak. klinické vyšetření, péče a dohled personálu, podávání léčiv, založení a vedení infuze, zdravot. a spotřební materiál) - bez dalších úkonú a léčiv

2500,-

hospitalizace - do 12 hodin (umístění v hospitalizačním boxu, opak. klinické vyšetření, péče a dohled personálu, podávání léčiv, založení a vedení infuze, zdravot. a spotřební materiál) - bez dalších úkonú a léčiv

4000,-

hospitalizace - do 24 hodin (umístění v hospitalizačním boxu, opak. klinické vyšetření, péče personálu, podávání léčiv, založení a vedení infuze, zdravot. a hospit.materiál) - bez léčiv a dalších úkonů

6000,-

hospitalizace noční (celonoční péče, stálý lékařský dohled, manipulace s pacientem - bez jiných úkonů a léčiv)

4500,-

atest

100,-

vystavení Petpassu + registrace do Centrálního registru Petpassů KVL ČR (doživotní platnost)

750,-

vystavení receptu

200,-

průkaz očkovací - založení karty a vedení elektronické evidence

200

Ošetření po pracovní době

400,-

Pohotovost sobota

1000,-

Pohotovost neděle, svátky

2000,-

poplatek za veškerou administrativní činnost

300,-

doprava Čelákovice

500,-

Doprava Praha

2000,-

konzultace veterinární sestry/asistenta

400,-

akutní výjezd Veterinární Sanitky - priorizácia pacienta a klienta (příplatek k eutanazii, vyšetření...)

3000,-

euthanasie - domácí v akutním režimu - pes do 10kg KOMPLET (akutní příjezd, lékařské vyšetření, úkon domácí euthanasie, medikamenty, zdravotnický materiál)

7000,-

euthanasie - domácí v akutním režimu - pes 10 - 30kg KOMPLET (akutní příjezd, lékařské vyšetření, úkon domácí euthanasie, medikamenty, zdravotnický materiál)

8000,-

euthanasie - domácí v akutním režimu - pes nad 30kg KOMPLET (akutní příjezd, lékařské vyšetření, úkon domácí euthanasie, medikamenty, zdravotnický materiál)

9000,-

euthanasie - domácí v akutním režimu - kočka KOMPLET (akutní příjezd, lékařské vyšetření, úkon domácí euthanasie, medikamenty, zdravotnický materiál)

6000,-

Eutanazie domácí drobní savci a jiné druhy

1000,-

kadáver - asanace (poplatek asanační společnosti)

Od 2000 – 3000,-

dovoz popela

1000,-

Domácí eutanazie                                                                                                                            dle ceníku na                                                                                                                                                                         www.eutanazie-doma.cz


Cena dopravy Veterinární Sanitky ( pracujeme u vás doma anebo v blízkosti vašeho domova):


Čelákovice a okolí                                                                                                                                            500,- Kč

                                                                                                                                                                                                          Hlavní město Praha a okolí do 20 km ( Praha Východ - Praha Západ )                                             1000,- Kč                         

Okolí Prahy nad 20 km a celý Středočeský kraj                                                                                         1500,- KčV mimo ordinačních hodinách může být účtován pohotovostní příplatek  + 500-1000,- Kč

Sobota                                                                                                          příplatek   + 1000,- Kč

Neděle, státní svátky                                                                                příplatek  + 2000,- Kč.